1. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie uświadamia nam, że chrześcijańska miłość do bliźnich wyraża się nie tylko przez gesty, ale sposób postrzegania innych ludzi. Tego nowego patrzenia na człowieka uczy nas Chrystus, nieustannie ofiarując się za nas Ojcu podczas każdej Eucharystii.
 2. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Panem Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo tłumacząc to wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata. Obliguje nas do tego sam Zbawiciel: „Idźcie i głoście”!
 3. W sobotę, 16 lipca, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, popularnie zwanej Matką Bożą Szkaplerzną. Na tej górze duchowi synowie proroka Eliasza oddawali się gorliwej modlitwie. W ten sposób narodził się zakon karmelitański, który w XII wieku ze względu na prześladowania przeniósł się do Europy. Z kultem Matki Bożej z Góry Karmel związany jest szkaplerz. W 1251 roku Maryja objawiła się Szymonowi Stockowi (generałowi zakonu karmelitów). Zapewniła wówczas, że kto będzie nosił ten znak, nie zazna ognia piekielnego. Zachęcam wszystkich do świadomego noszenia przy sobie znaków przynależności do Chrystusa. Pamiętajmy o słowach Chrystusa: „kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, do tego Ja przyznam się przed Ojcem moim”.
 4. W tym tygodniu patronują:
  • poniedziałek – św. Benedykt (480-547), opat, twórca reguły zakonnej, patron Europy.
  • wtorek – św. Brunon Bonifacy z Kwerfurtu (ok. 970-1009), biskup i męczennik, misjonarz na terenach Prus.
  • środa – św. Pustelnicy Andrzej Świerad i Benedykt (I poł. XI w.), życie poświęcili pokucie i surowej ascezie.
  • piątek – św. Bonawentura (1221-1274), biskup, Doktor Kościoła, autor traktatów teologicznych i życiorysów św. Franciszka.
 5. Bardzo proszę o dokonanie wpłaty 195 złoty na pielgrzymkę na Jasną Górę. Wpłaty można dokonać w zakrystii lub biurze parafialnym.