1. W środę, 14 września, święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Zostało ono ustanowione na pamiątkę poświęcenia wybudowanej w IV wieku w Jerozolimie bazyliki Krzyża Świętego i odnalezienia relikwii Krzyża Chrystusa. To święto przypomina nam, że „Zbawienie przyszło przez krzyż”. Dlatego dla nas, chrześcijan, krzyż pozostaje szczególnym znakiem.
 2. Na prośbę Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE), w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, obchodzić będziemy Dzień Modlitw za Ukrainę. Celem tego dnia jest wsparcie duchowe dla walczących o wolność i niepodległość Ukraińców, okazanie solidarności z cierpiącymi ofiarami rosyjskiej agresji, wołanie o sprawiedliwy pokój oraz uwrażliwienie wspólnoty międzynarodowej na kwestię pomocy uchodźcom wojennym. W modlitwie chcemy pamiętać również o sprawcach tej napaści, prosząc o ich nawrócenie i opamiętanie. W/w intencjach modlić się będziemy podczas Mszy św. o 18,oo.
 3. W czwartek, 15 września, w liturgii wspominamy NMP Bolesną. Tym liturgicznym obchodem Kościół upamiętnia cierpienie Maryi i Jej udział w męce Zbawiciela.
 4. Dnia 17 września przypada kolejna rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku. Wspominamy wszystkich poległych na Wschodzie, deportowanych i zamęczonych na Syberii i w innych miejscach kaźni. Prosimy miłosiernego Boga o pokój i zgodę między narodami.
 5. W sobotę, o g. 9,3o, spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii świętej.
 6. W tym tygodniu w liturgii:
  • Poniedziałek – 12 IX – wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi.
  • Wtorek – 13 IX – św. Jana Chryzostoma (ok. 354-407) biskupa Konstantynopola, wybitnego kaznodziei.
  • Piątek – 16 IX – św. Korneliusza (200-253) papieża, orędownika jedności Kościoła i Cypriana (210- 258), biskupa Kartaginy, obaj zginęli śmiercią męczeńską.
  • Sobota – 17 IX – św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego (1822-1895), arcybiskup warszawski, założyciel Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi.
 7. Za tydzień, w niedzielę, 18 września przeżywać będziemy doroczny odpust ku czci Św. Mateusza Ew. i Ap. – Patrona naszej Parafii. Dzień imienin Parafii. Uroczystą Sumę o g.12,oo odprawi i kazanie wygłosi ks. kan. Ireneusz Doroszewski, emerytowany proboszcz parafii bł. Michała Kozala w Janikowie. Podczas Sumy odpustowej poświęcimy krzyż procesyjny ufundowany przez jedną z rodzin naszej parafii.
 8. O wysprzątanie kościoła i terenu przy kościele proszę Parafian z rejonu kolędowego:
  • Murzynno – dom Gromadzki, agronomówka, do dawnej poczty i plebanii.
  • Murzynno – od rodz. Lewandowskich przy bazie do Pani Głowackiej. Proszę uzgodnić dzień i mnie poinformować!
 9. Przy wyjściu z kościoła można nabyć nowy numer „Przewodnika Katolickiego”