Niedziela – 32. Zwykła
6.11.

g. 7,3o – za dusze w czyśćcu cierpiące
g. 9,3o – Warzyn – za Parafian
g.11,oo – + Władysława Bączkowska, Seweryn Bączkowski

Poniedziałek
7.11.

g. 8,oo

Wtorek
8.11.

g.18,oo – + Adam Wojciechowski

Środa – Święto Rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
9.11.

g.18,oo – + Wanda, Katarzyna, Andrzej

Czwartek – św. Leona Wielkiego
10.11.

g.18,oo

Piątek – św. Marcina – Święto Niepodległości
11.11.

g.10,oo – w int. Ojczyzny

Sobota – św. Jozafata
12.11.

g.18,oo – + Stanisława, Stanisław Żmudzińscy i zm. z rodz. Mikos

Niedziela – 33. Zwykła
13.11.

g. 7,3o – int. dożynkowa z Żyrosławic
g. 9,3o – Warzyn – za Parafian
g.11,oo – + Ludomira Głowacka