1. Trwa wizyta duszpasterska w naszej Parafii. Kolęda ma na celu przede wszystkim wspólne z całą rodziną wymodlenie błogosławieństwa Bożego na Nowy Rok. Jest to też okazja podzielenia się swymi myślami na temat życia Parafii czy Kościoła. Tematy gospodarczo-polityczne pozostawmy tradycyjnie na rozmowę z sąsiadami.
 2. Plan kolędy:
  • Poniedziałek – Kijewo – od P. Brand do P. Wysockich
  • Wtorek – Żyrosławice – od P. Mróz do P. Sąsała
  • Środa – Żyrosławice – od P. Kozłowskich do P. Oczki
  • Piątek – Markowo – domy przy parku, pałac do P. Graczyk i blok po lewej stronie
   Początek kolędy o g.10,oo. Proszę o pojazd na dziesięć minut przed g.10,oo. Gdzie w ostatnim czasie nie było kolędy, będę omijał te rodziny. Chyba, że zostanę poproszony o złożenie wizyty. Proszę to uczynić przed kolędą a nie na trasie!  Przekazane ofiary w czasie kolędy przeznaczone są w większości na pokrycie zobowiązań finansowych Parafii na rzecz diecezji i Stolicy Apostolskiej.
 3. W sobotę, 21 stycznia br., o g. 9,3o spotkanie z kandydatami do bierzmowania. Obecność wskazana.
 4. Przy wyjściu z kościoła można nabyć nowy numer „Przewodnika Katolickiego” oraz złożyć ofiarę na ogrzewanie kościoła.