1. Trwa wizyta duszpasterska w naszej Parafii. Kolęda ma na celu przede wszystkim wspólne z całą rodziną wymodlenie błogosławieństwa Bożego na Nowy Rok. Jest to też okazja podzielenia się swymi myślami na temat życia Parafii czy Kościoła. Tematy gospodarczo-polityczne pozostawmy tradycyjnie na rozmowę z sąsiadami.
 2. Plan kolędy:
  • Poniedziałek – Murzynno – 13,oo – od P. Lewandowskich przy bazie do P. Głowackiej
  • Wtorek – Murzynko – od P. Nowak do Leszka Andrzejewskiego po obu stronach
  • Środa – g.10,oo DPS Warzyn
  • Środa – 13,oo Murzynno od P. Majewskich do Ciechorskich
  • Czwartek – Kijewo od P. Kmita do P. Kalisz
  • Piątek – Branno i Warzyn
  • Sobota – Kijewo od Jaworskich do Bączkowskich.         Początek kolędy o g.10,oo. Proszę o pojazd na dziesięć minut przed g.10,oo. Gdzie w ostatnim czasie nie było kolędy, będę omijał te rodziny. Chyba, że zostanę poproszony o złożenie wizyty. Proszę to uczynić przed kolędą a nie na trasie!  Przekazane ofiary w czasie kolędy przeznaczone są w większości na pokrycie zobowiązań finansowych Parafii na rzecz diecezji i Stolicy Apostolskiej.
 1. Jeśli z jakiś powodów nie możemy przyjąć kapłana w wyznaczonym terminie, a chcielibyśmy to uczynić – prosimy o zgłoszenie w zakrystii lub Biurze Parafii. Zgłoszone rodziny nawiedzę po 2 lutym, po święcie Matki Bożej Gromnicznej.
 2. W tym tygodniu patronują nam:
  • Wtorek – 24 I – św. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup i doktor Kościoła, wybitny pisarz, patron dziennikarzy i prasy katolickiej;
  • Czwartek – 26 I – św. św. Tymoteusz i Tytus, uczniowie św. Pawła Apostoła; obaj byli biskupami i obaj ponieśli śmierć męczeńską za wiarę;
  • Piątek – 27 I – bł. Jerzy Matulewicz (1871-1927), odnowiciel zakonu marianów i biskup wileński;
  • Sobota – 28 I – św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), prezbiter i doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych filozofów i teologów w dziejach kultury.