1. Trwa wizyta duszpasterska w naszej Parafii. Kolęda ma na celu przede wszystkim wspólne z całą rodziną wymodlenie błogosławieństwa Bożego na Nowy Rok. Jest to też okazja podzielenia się swymi myślami na temat życia Parafii czy Kościoła. Tematy gospodarczo-polityczne pozostawmy tradycyjnie na rozmowę z sąsiadami.
  2. Plan kolędy:
    • Poniedziałek – Murzynko – od P. Szwedo do P. Różyckich
    • Wtorek – Markowo – prawa strona do końca
    • Środa – od P. Wojtas do P. NowakowskichPoczątek kolędy o g.10,oo. Proszę o pojazd na dziesięć minut przed g.10,oo. Gdzie w ostatnim czasie nie było kolędy, będę omijał te rodziny. Chyba, że zostanę poproszony o złożenie wizyty. Proszę to uczynić przed kolędą a nie na trasie!  Przekazane ofiary w czasie kolędy przeznaczone są w większości na pokrycie zobowiązań finansowych Parafii na rzecz diecezji i Stolicy Apostolskiej.
  1. Jeśli z jakiś powodów nie możemy przyjąć kapłana w wyznaczonym terminie, a chcielibyśmy to uczynić – prosimy o zgłoszenie w zakrystii lub Biurze Parafii. Zgłoszone rodziny nawiedzę po święcie Matki Bożej Gromnicznej.
  2. W czwartek przypada Święto Ofiarowanie Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej. i Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Msza św. z błogosławieniem świec o godz.18,oo. Pamiętajmy o osobach konsekrowanych, które oddały życie w służbie Bogu i Kościołowi. Ofiarą zebraną podczas Mszy św. wspomagamy w tym dniu Siostry Karmelitanki z Gniezna o co prosi ks. Prymas.
  3. W tym tygodniu przypada piątek miesiąca, okazja do spowiedzi pół godziny przed Mszą św.. W piątek od g. 9,oo  udam się chorych. Prosić zgłosić chorych do czwartku. Naliczyłem podczas kolędy co najmniej 15 chorych w parafii.