1. Wspomnienie wydarzenia nad Jordanem, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra w liturgii rozpoczyna się tzw. okres zwykły – w ciągu roku. Polskim zwyczajem w kościele pozostaje wystrój bożonarodzeniowy. Śpiewanie kolęd trwa podczas wizyty duszpasterskiej, a w liturgii pojawi się 2 lutego, czyli w święto Ofiarowania Pańskiego, które bezpośrednio wiąże się z Bożym Narodzeniem.
 2. Trwa wizyta duszpasterska w naszej Parafii. Kolęda ma na celu przede wszystkim wspólne z całą rodziną wymodlenie błogosławieństwa Bożego na Nowy Rok. Jest to też okazja podzielenia się swymi myślami na temat życia Parafii czy Kościoła. Tematy gospodarczo-polityczne pozostawmy tradycyjnie na rozmowę z sąsiadami.
 3. Plan kolędy:
  • Poniedziałek – Kijewo – Gęzewo – od rodz. Sikorskich
  • Środa – Klepary – od rodz. Owczarzak do Pana Kłosowskiego
  • Czwartek – Murzynno – od Państwa Rydz do rodz. Grelak, Owczarek, Szymczyk i p. Andrzeja Lewandowskiego
  • Piątek – Murzynno – Dom Gromadzki, agronomówka do dawnej poczty i plebani.

Początek kolędy o g.10,oo. Proszę o pojazd na dziesięć minut przed g.10,oo. Gdzie w ostatnim czasie nie było kolędy, będę omijał te rodziny. Chyba, że zostanę poproszony o złożenie wizyty. Proszę to uczynić przed kolędą a nie na trasie!  Przekazane ofiary w czasie kolędy przeznaczone są w większości na pokrycie zobowiązań finansowych Parafii na rzecz diecezji i Stolicy Apostolskiej.

 1. We Wtorek o g.11,oo pogrzeb śp. Jadwigi Andrzejewskiej z Murzynka.
 2. W sobotę o g.9,3o spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii świętej, natomiast w niedzielę po sumie spotkanie z ich rodzicami. Obecność wskazana.