Boże Narodzenie (25.12.2022)

W Noc Betlejemską świat pogrążony w ciemności ujrzał światłość prawdziwą. Na ziemię przyszedł od wieków oczekiwany Zbawiciel, „by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju” – jak czytamy w Ewangelii św. Łukasza. Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę nam wszystkim, byśmy przyjęli rodzącego się Chrystusa sercem…

III Niedziela Adwentu (11.12.2022)

Czas Adwentu z wolna chyli się ku końcowi. Dzisiejsza niedziela nosi nazwę „Gaudete” czyli radujcie się. Przypatrzmy się, jak przeżywamy ten święty czas? Może to właściwy moment na korektę naszego postępowania, na pojednanie się z Panem Bogiem i bliźnimi przez szczerą spowiedź. Kościół przychodzi nam z pomocą jako szafarz Bożego miłosierdzia oraz przez piękno i…

II Niedziela Adwentu (4.12.2022)

Przeżywamy drugą niedzielę Adwentu. Niech ten święty czas mobilizuje każdego do duchowej odnowy, zacieśniania więzi z Panem Bogiem i braćmi. Przygotowujemy się bowiem na spotkanie z Panem, który z miłości do nas przyjmuje na siebie nasze człowieczeństwo, aby je przemienić, uświęcić. Zaplanujmy już dzisiaj zajęcia tak, abyśmy mogli skorzystać z posługi zaproszonych spowiedników w dniu…