Kościół i parafia

Według informatora diecezjalnego z 1997 roku, Murzynno od 1527 roku stanowi siedzibą parafii katolickiej pod wezwaniem Św. Mateusza Ewangelisty. Początkowo kościół parafialny posiadał siedzibę w oddalonym o 2 km Brannie, gdzie parafia wzmiankowana była od XIII do XX wieku. Wydaje się, że za Sławomirem Joźwiakiem początki parafii można przesunąć na koniec XIV wieku, ale najpierw była to jednostka duszpasterska prowadzona przez krzyżaków, która obejmowała jedynie tę miejscowość. Dopiero od 1404 roku, gdy wielki mistrz Konrad von Jungingen lokował obok Murzynna wieś Nowe Murzynno, jednostka ta objęła dwie wioski.

Pierwszy kościół w Murzynnie był drewniany i spłonął przed 1577 rokiem, ale po nim wybudowano następny, a potem jeszcze dwa. W roku 1854 na koszt rządu pruskiego, ale przy udziale parafian, powstała tu piąta z kolei świątynia, wykonana z cegły, w stylu barokowym. Kościół ten został następnie rozebrany w okresie międzywojnia.

Obecna świątynia parafialna, szósta z rzędu, zbudowana została z cegły w 1934 roku według projektu architekta Lucjana Michałowskiego z Poznania. Reprezentuje styl nawiązujący do wzorców neobarokowych i neoklasycystycznych. Od frontu znajduje się czworokątna wieża nakryta płaskim dachem. Wnętrze świątyni może pomieścić 700 wiernych. Kościół nie jest konsekrowany. Wnętrze urządzone współcześnie, po ołtarzach głównym i bocznych nie pozostały żadne wzmianki. Obecny Kościół pod wezwaniem Świętego Mateusza został pobudowany w 1935 roku. Wystrój świątyni jest prawie całkowicie współczesny, ale wykorzystano doń zabytkowe płaskorzeźby (z dawnej ambony), oraz barokowy krzyż.